Menu:
Prikbord    Onze grond    Sloten en greppel    Contact

Informatiepagina van de Universitaire Moestuinvereniging De Uithovenier.

-opgericht in 1974

De laatste tuinkeuring was op vrijdag 22 juli 2022.
De volgende keuring is op vrijdag 26 augustus.

Het complex van de universitaire moestuinvereniging "de Uithovenier" is gelegen achter en tegenover de Botanische Tuinen aan de Harvardlaan. De ingang bevindt zich in de bocht van het fietspad na het bruggetje komende van de Uppsalalaan.

Onze vereniging maakt deel uit van het jarenplan van de Universiteit Utrecht (UU). Vaste medewerkers, studenten en promovendi van de UU, het UMCU en de Hogeschool Utrecht (HU) kunnen lid worden van de vereniging.

Het complex telt ongeveer zeventig tuinen die door ca.90 leden en medetuinders bewerkt worden. Er zijn tien tuinen van 250 m2 en en ongeveer 55 tuinen van 75 m2.

Nieuwe leden betalen, naast
de entree van € 100,-
een borg van € 300,-
De jaarlijkse contributie bedraagt voor een tuin van 75 m2 € 10,- en voor een tuin van 250 m2 € 30,-.


De grond is vruchtbare klei versneden met een laag bosgrond. Op sommige plekken komt soms nog een kleibrok naar boven. Lees daarover en over de drainage etc. verder in onze grond.

 Wil je gewoon contact of wil je een tuin op ons complex meld je dan aan via Contact.


Spa Schop

spa        schop

je spit met een spa en je schept met een schop

De reglementen zijn de basis van ons tuinieren.

Lees dus:

- het Reglement der Moestuinvereniging "De Uithovenier"

- het Huishoudelijk Reglement

- de Richtlijnen keuring

- de Indeling tuin 10

- de Indeling tuin 15


Interessante sites:
Plattegrond      Wisselteelt      Buienradar      Zaaikalender