Informatiepagina van de Universitaire Moestuinvereniging De Uithovenier.

- opgericht in 1974

Het complex van de universitaire moestuinvereniging "de Uithovenier" is gelegen achter en tegenover de Botanische Tuinen aan de Havardlaan. De ingang bevindt zich in de bocht van het fietspad na het bruggetje komende van de Uppsalalaan.

Onze vereniging maakt deel uit van het jarenplan  van de Universiteit Utrecht (UU). Medewerkers en studenten van de UU, het UMC en de Hogeschool Utrecht kunnen lid worden van de vereniging.

Het complex telt vijfenzestig tuinen die door ca. 70 leden bewerkt worden. Er zijn tien tuinen van 250 m2 en de rest zijn tuinen van 75 m2 waarvan enkele tuinen als dubbele tuinen uitgegeven zijn. Nieuwkomers betalen een éenmalige entréesom van € 100. De jaarlijkse contributie bedraagt voor een tuin van 75 m2 € 10,- voor een dubbele tuin € 20,- en voor een tuin van 250 m2 € 30,-.

De grond is vruchtbare klei versneden met een laag bosgrond. Op sommige plekken moeten de kleibrokken nog bewerkt worden. Wat in het begin niet gemakkelijk is, vooral voor nieuwe leden. Lees verder in onze grond. Onder het weiland waarop nu ons complex is zat een ondoorlatende kleilaag. Het weiland bestond uit 3 evenwijdige ruggen waardoor de afwatering plaatsvond van het hogere midden van ruggen naar de lager gelegen voegen en via deze voegen naar de sloot bij de ingang van ons complex.

 Wil je gewoon contact of wil je een tuin op ons complex meld je dan aan via Contact.

De reglementen zijn de basis van ons tuinieren.

Lees dus het Reglement der Moestuinvereniging "De Uithovenier" ,

het Huishoudelijk Reglement ,

en de Richtlijnen keuring.

Tuinkeuring

Hou je aan de richtlijnen voor de keuring